In de muzieknotatie staat ‘Amabile’ voor liefelijk en beminnelijk en in deze geest wil het gemengd koor Amabile het publiek laten genieten van de mooiste staaltjes uit het onuitputtelijke koorrepertoire. Niet gehinderd door een bovenmatige partituurkennis, heeft deze groep volbloedamateurs uit de regio Noord-Limburg  toch een meer dan behoorlijk niveau weten te bereiken. Daar staan een uitstekende dirigent en een gedreven bestuur mede borg voor.

​Het repertoire is zorgvuldig opgebouwd: zowel religieuze als profane pareltjes van polyfone koormuziek en dit uit vrijwel alle stijlperiodes. De wereld van de polyfone (koor)muziek is fascinerend en springlevend. Een ontdekkingstocht hierin is voor de koorleden van Amabile dan ook als binnentreden in een oase midden in de rumoerige popcultuur. En ondanks een voortdurend streven naar de juiste interpretatie, een correcte stemvorming en een volmaakte uitvoering, wordt er toch in een ontspannen sfeer gemusiceerd. 

’Saai?’ Bijlange niet. We houden het toch al meer dan 50 jaar vol!

Onze volgende concerten: uitgesteld!!!

teaser Magnificat (002).png

Wegens de Coronacrisis worden de concerten verschoven naar een latere datum!